Persondatapolitik

Persondatapolitik 25syv A/S                               

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

25 syv A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

25 syv A/S
Torvet 14,1
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 30897765

E-mailadresse: hf@25syv.dk

 
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: HF@25syv.dk
 • På telefon: 20482950

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du anvender vores produkter på følgende hjemmesider:
Derby.dk, Bet.25, Rød25.dk
eller følgende apps
Derby25, Rød25, Bet25 samt CasinoGo

Så indsamler vi dine personoplysninger og er derfor at betragte som dataansvarlig overfor dine personoplysninger: 

Formålet med at indsamle dine oplysninger er grundlæggende følgende
 • Personliggøre og optimere vores tjenester overfor kunden

 • Overholde lovmæssige forpligtelser i form af CPR opslag, bogføringsloven, Rofus etc.

 • Til at analysere spillemønstre i forhold til ansvarligt spil, mistanke om snyd, mistænkelig adfærd, hvidvask af penge, matchfixing mm.

 • For at kunne tilpasse nyhedsbreve og anden markedsføring

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Ved registrering oplyses navn, adresse, CPR, mail, telefon nummer og køn.
 • Vi registrerer ligeledes ID registrering  som f.eks. pas eller kørekort.
 • Vi registrerer registrerings nummer og konto oplysninger fra bank
 • Kontooplysning  dvs. brugernavn og kode.

 Ved brug af vores tjenester registrerer vi desuden

 • Hvorledes du interagerer med vores produkter
 • Generelt adfærd på 25syv´s sites

 • Oplysninger omkring enheder brugeren anvender til at logge på vores tjenester fx  ip adresse

 • Transaktioner til og fra din konto

Andre kilder:
Vi anvender også sociale medier som f.eks. Twitter og Facebook dvs. tredjepartsdata, desuden anvendes enkelte offentlige kilder til opslag.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Den lovmæssige baggrund for behandlingen af dine personlige data er bekendtgørelse om Væddemål samt Online Casino (kapital 2 registrering af spillere )

 • Vi indhenter CPR nummer hvilket følger  spillelovgivning samt  databeskyttelsesloven artikel 2. Dette er anvendes også  i forhold til markedsføring  og oplysninger om ludomani.


Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysninger opstår ved kundens registrering. Dette kan ske via nem id, hvor data således trækkes fra den offentlig database. 25syv A/S har på det område høje standarder for beskyttelsen af disse oplysninger. Vi gennemgår årlige certificering, samt løbende test på vores systemer, som skal sikre optimalt sikring af dette.

Derfor har vi samtidig interne procedurer og politikker der skal sikre dig og os mod tab, misbrug ol. af dine data.


Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Myndigheder f.eks.  spillemyndigheden, SKAT, Politi, SØIK, hvis der opstår mistanke om snyd, misbrug eller lovovertrædelse.

 • Pengeinstitutter eller udbydere af betalingsløsninger i forhold til udbetaling af præmier.


Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i minimum 5 år efter kundeforholdet er opført jf. Loven om væddemål og onlinekasino.

 

 Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: At få et indblik i ansøgers faglige kvalifikationer

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

  • Generelt CV

  • Alder

  • Uddannelse

  • Familieforhold

  • Tidligere ansættelser

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ansættelsesbekendtgørelsem

Hvor dine personoplysninger stammer fra: Oplysninger kommer fra ansøger.


Opbevaring af dine personoplysninger: 

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 3 mdr. efter afslutning af ansættelsesforløb.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 
Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

25syv - 15/12-2019